Dariusz Młotkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP, na spotkaniu z przedstawicielami izb rolniczych zadeklarował wsparcie dla uregulowania przepisów o sprzedaży bezpośredniej. Możliwość korzystania z tego rodzaju sprzedaży wpłynie na aktywizację terenów wiejskich oraz na uzyskiwanie przez rolników dodatkowych dochodów.

Sprzedaż bezpośrednia i jej znaczenie dla rolnictwa

Dzięki sprzedaży bezpośredniej rolnicy będą mogli oferować swoje towary i usługi bezpośrednio samym konsumentom, na zasadach indywidualnych, w swoich gospodarstwach, w domu klienta lub w innych miejscach, które nie są stałymi punktami sprzedaży detalicznej. Sprzedaż bezpośrednia jest taką formą sprzedaży detalicznej, która odbywa się poza siecią sklepową i wymaga osobistej prezentacji produktu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień.

Szacuje się, że spośród miliona drobnych gospodarstw ok. 100 tys. ma możliwość produkowania i sprzedaży swoich wyrobów w ramach sprzedaży bezpośredniej. Na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta znaczenie tego rozwiązania podkreślali szczególnie prezesi izb rolniczych z Małopolski i Podkarpacia. Według nich możliwość prowadzenia sprzedaży bezpośredniej w obu tych województwach ma szczególną wagę ze względu na specyfikę regionów, na którą składa się duża liczba małych gospodarstw oraz bogata oferta turystyczna – oferowane przez rolników produkty będą jej doskonałym uzupełnieniem.

https://infoway.pl/

Korzyści dla producentów i konsumentów

Wszyscy zgadzają się co do tego, że poszerzenie katalogu produktów sprzedawanych bezpośrednio przez rolników jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Usankcjonowanie tej formy handlu pozwala na legalne zakupy żywności z gospodarstwa, które spełnia określone wymogi sanitarne.

Zgodnie z unijnymi przepisami, organizacje producentów prowadzących sprzedaż bezpośrednią mogą przygotować krajowe założenia dobrych praktyk, które, po zatwierdzeniu przez władze sanitarne, stanowić będą listę zaleceń przeznaczonych dla producentów i organów nadzorujących bezpieczeństwo produkcji.

Sprzedaż bezpośrednia oczami klienta

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost popularności sprzedaży bezpośredniej w ogóle, a sprzedaży bezpośredniej prowadzonej przez rolników w szczególe, jest znużenie konsumentów reklamą, a także potrzeba kontaktu ze sprzedawcą, który nie tylko służy radą, ale i będzie w stanie przedstawić cały proces powstawania danego produktu oraz odpowiedzieć na szereg szczegółowych pytań klienta. Dla konsumentów ta forma sprzedaży staje się pomału integralną częścią gospodarki.