Wigor i odporność na stres to właściwości, które przypisujemy najczęściej ludziom, rzadziej zwierzętom i nigdy roślinom. Tymczasem okazuje się, że wigor i tolerancja na stres to czynniki mające duży wpływ na wielkość i jakość zbiorów zbóż.

Wigor i tolerancja na stres

O wigorze i tolerancji na stres u roślin decydują głównie czynniki genetyczne, jednak nie bez znaczenia pozostają również zabiegi agrotechniczne, których celem jest polepszenie kondycji roślin. Zabiegi te, niestety, często umykają uwadze rolników, którzy skupiają się przede wszystkim na walce z chwastami, chorobami grzybowymi oraz ze szkodnikami. Okazuje się tymczasem, że kondycja roślin jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość plonów, a same herbicydy (pestycydy zwalczające chwasty) i fungicydy (środki chemiczne stosowane w zwalczaniu grzybów) nie zapewniają im pełnej witalności.

Nasiona zbóż odznaczające się dużym wigorem oraz tolerancją na stres, charakteryzują się szybkimi i równomiernymi wschodami. Cechy te ponadto znacząco obniżają prędkość starzenia się roślin i zwiększają odporność na niekorzystne warunki pogodowe, co tym samym przekłada się na wielkość plonów.

https://elwerb.pl/

Ponadstandardowe działania środków ochrony roślin

Zdolność do osiągnięcia odpowiednio wysokiego wigoru oraz niezakłóconego rozwoju w warunkach stresowych możliwa jest do osiągnięcia za pomocą odpowiednich środków ochrony roślin, które oprócz spełniania podstawowych funkcji tego typu specyfików, wpływają również na witalność upraw. Odporność na stres, wyższą zdolność kiełkowania i jakość wschodów polowych zwiększają dodatkowo odpowiednie zaprawy nasienne.

Środki wykraczające poza standardową ochronę roślin przynoszą dodatkowe korzyści m.in. właśnie poprawiają zdrowotność i wigor roślin. Gwarantują też skuteczną ochronę przed chorobami liści od najwcześniejszych faz rozwojowych, co z kolei umożliwia pominięcie jednego zabiegu fungicydowego w późniejszym okresie i uniezależnia od warunków pogodowych.

Czynniki stresowe roślin

Należy pamiętać, ze czynniki stresowe to nie tylko zagrażające uprawom patogeny i szkodniki. To również niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zaburzone proporcje (nadmiar lub niedobór) w ilości składników pokarmowych oraz wody. Niedogodności tego rodzaju prowadzą często do nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu roślin, w tym i budujących ją struktur.