Wbrew pozorom nie ma się co obawiać biurokracji. Obecnie funkcjonuje wiele firm, które pomagają w złożeniu wniosku. O dotacje dla firm można ubiegać się na dwa różne sposoby. Jednym z nich są Krajowe Programy Operacyjne, a drugim Regionalne Programy Operacyjne zorganizowane dla każdego z województw osobno.

Regionalne i Krajowe Programy Operacyjne

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województwa mają do rozdania różne kwoty. Wiele zależy od ich potencjału czy stopnia rozwoju, ale nie tylko. Z kolei Krajowe Programy Operacyjne podzielone są z reguły na kilka podtypów m.in. Program Infrastruktura i Środowisko czy Program Wiedza Edukacja Rozwój.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski unijne dla firm składa się różnie w zależności od województwa, a więc Regionalnego Programu Operacyjnego. W niektórych województwach konkursy są ogłaszane szybciej, co wynika ze sprawniejszego ustalania szczegółów planowanych naborów. Podobnie wygląda to zresztą w przypadku naborów krajowych.

Szczególną popularnością cieszy się program Inteligentny Rozwój zajmujący się dofinansowaniami działalności innowacyjnej oraz badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Są to przede wszystkim dotacje na prace rozwojowe różnego rodzaju.

Dofinansowanie
Dofinansowanie

Fundusze europejskie 2014-2020 dla firm

Firmy i przedsiębiorcy to grupa, która niewątpliwie może liczyć na znaczną pulę bezzwrotnych środków w perspektywie dotacji unijnych. Do podziału jest około 20 mld euro. Środki te można pozyskać poprzez udział w konkursach z regionalnych programów operacyjnych oraz programów centralnych, głównie Inteligentny Rozwój.

Są to dotacje na inwestycje rozwojowe, wszelkiego rodzaju innowacje, poprawę ich konkurencyjności na rynku, realizowanie badań naukowych i rozwojowych, a także dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Poza tym aż 9 mld euro dostępnych będzie w ramach europejskiego, centralnego programu Horyzont 2000, w tym z instrumentu MSP nawet 3 mld euro. Nabory oczywiście już trwają.