Od kilku lat można zauważyć stopniowe pogarszanie się sytuacji w sektorze mleczarskim. Koszty znacznie przewyższają przychody z produkcji. Co jest tego przyczyną oraz jakie są rokowania na przyszłość, odpowiadamy w artykule.

Przyczyny kryzysu

Pogarszający się wynik finansowy źle wróży na przyszłość branży mleczarskiej. Do nienajlepszej sytuacji branży mleczarskiej doprowadziło kilka czynników. Niemniej jednak najbardziej na tę sytuację wpłynęło rosyjskie embargo oraz znacznie mniejszy popyt na produkty mleczne. Sytuację dodatkowo pogarszają nałożone kary przez Unie Europejską związane z przekroczeniem limitów produkcji mleka.

Sytuacja ta znajduje swoje odzwierciedlenie w cenach skupu mleka. Z roku na rok cena za litr maleje średnio o 20%. Obniżka cen nie dotyczy jedynie mleka. Gwałtowną obniżką cen zbytu zostały dotknięte także produkty takie jak: mleko w proszku, masło czy sery.

https://e-format.pl/

Efekt embarga

Wprowadzone rosyjskie embargo najbardziej uderzyło w branżę mleczarską. Zdarzenie to stworzyło dużo trudności związanych ze sprzedażą przetworów mlecznych. Pod koniec 2014 roku zgromadzone rezerwy znacznie przekraczały normy. Dla porównania z rokiem poprzednim odnotowano zwiększenie rezerw:

  • odtłuszczonego mleka w proszku o 88%,
  • masła były o 65%,
  • serów dojrzewających o 10%.

Według informacji podawanych przesz Agencję Rynku Rolnego zanim rosyjskie embargo weszło w życie łączna wartość wywożonych produktów mlecznych z kraju była wyższa o ponad 20% niż w roku poprzednim.

Sytuacja ta, wprowadziła wiele zawirowań, ponieważ Rosja należy do jednych z największych importerów produktów mlecznych na świecie. Polska dostarczała Rosji przede wszystkim serów. Przeznaczano na to około 20 % ich ogólnej, krajowej produkcji, co daje wartość około 500 mln złotych.

Nowe perspektywy

Sytuacja, w jakiej znajduje się sektor mleczarski nie jest bez wyjścia. Obecnie poszukiwane są nowe rynki zbytu. Na samym początku pod uwagę brano Afrykę. Udział produktów mlecznych, a przede wszystkim mleka w proszku, w eksporcie produktów na ten rynek wynosi około 9%. Dodatkowo trwają negocjacje dotyczące eksportowania polskich produktów na rynek wietnamski, indonezyjski oraz malezyjski. O ich wyniku z pewnością poinformują media.