Pierwsza połowa 2016 roku nie dostarczyła polskim rolnikom zbyt wielu dobrych informacji. Wiadomości rolnicze podają, że eksport nasion zbóż w połowie 2016 roku był o jedną piątą niższy niż w roku ubiegłym, a ilość eksportowanej kukurydzy spadła o połowę.

Eksport w zeszłym roku

W pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku sprzedano aż 3,42 mln ton nasion zbóż. Co stanowi o 22% więcej niż w obecnym roku. Rok 2016 nie był dla polskich rolników tak dobry, jak ubiegły. Sprzedaż jedynie 2,69 mln ton zbóż, spowodowało obniżki ich cen, co zamiast podwyższyć odsetek sprzedaży surowca, sprawiło, że straty w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się do 27%.

Eksport pszenicy

Dla polskich rolników niewątpliwie najważniejsza jest pszenica, to jej najwięcej eksportujemy za granice. W stosunku do całego eksportu polskich zbóż pszenica stanowi aż 77%. Jednak nawet to zboże, odnotowało spory spadek – bo aż 18% – zagranicznej sprzedaży, w porównaniu do ubiegłego roku. W obecnym roku, w przeciągu sześciu pierwszych miesięcy, sprzedano za granicę 2,07 mln ton, natomiast w roku 2015 2,53 mln ton.

http://informujemy24.pl/

Eksport kukurydzy

Każdy portal rolniczy podaje również wiadomości o spadku sprzedaży kukurydzy. Jest on drugim w kolejności zbożem, co do sprzedanej ilości na zagranicznych rynkach zbytu. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w pierwszych sześciu miesiącach 2016, sprzedano jej aż o połowę mniej. W 2016 było to 177 tysięcy ton, a w roku 2015 327 tysięcy ton. Większość eksportowanej przez nasz kraj kukurydzy trafia na teren Niemiec.

Eksport żyta

W porównaniu do kukurydzy i pszenicy, sprzedaż żyta na zagraniczne rynki zmalał w nie tak znacznym stopniu. W roku 2016 ilość eksportowanego żyta wynosi 171 tysięcy ton, w porównaniu do 2015 spadł on o 9%. Żyto, podobnie jak kukurydza, w przeważającej ilości trafia do naszych zachodnich sąsiadów.

Prognozy na sezon 2016/2017

Specjaliści przewidują, iż liczba eksportowanych zbóż w sezonie 2016/2017 ulegnie wzrostowi. Śledzenie aktualnych danych na temat eksportu umożliwi portal dla rolników.