Jak pozyskać dofinansowanie unijne?

W obecnej przestrzeni biznesowej wiele mikro, małych i średnich firm chce rozwijać swoją działalność pod względem oferowanych produktów lub/i usług, wchodząc tym samym na coraz to nowsze rynki zbytu. Umożliwia im to pomoc dotacyjna z Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem od 2004 roku. Jak więc szybko i bez zbędnych formalności pozyskać dofinansowanie unijne dla własnego biznesu?

Grunt to dobry research

Po pierwsze, nie należy się zbytnio zniechęcać biurokracją oraz zawiłymi procedurami konkursowymi. To tylko tak strasznie wygląda na pierwszy rzut oka. Przed rozpoczęciem ubiegania się o dotacje unijne, warto zajrzeć na stronę internetową Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 i zapoznać się m.in. z przewodnikiem po źródłach finansowania. Można również skontaktować się telefonicznie z centralnym punktem informacyjnym dotyczącym funduszy. Wszystkie dane teleadresowe są dostępne w portalu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Należy pamiętać, że z dotacji unijnych mogą skorzystać bezpośrednio jedynie firmy, instytucje pozarządowe, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Określ swój cel

W kolejny kroku powinniśmy określić, na co chcemy przeznaczyć fundusze europejskie, jaka kwota nas interesuje oraz jaka będzie grupa docelowa odbiorców naszej inwestycji. W sumie w najbliższych latach zostanie przeznaczonych na rozwój polskiej przedsiębiorczości o około 20 mld euro więcej niż w poprzednim okresie budżetowania. Jest więc o co walczyć!

Przygotuj odpowiednią dokumentację

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej

Mimo tego, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiada znaczne zminimalizowanie formalności oraz uproszczenie zasad konkursowych dla polskich firm, to przedsiębiorcy i tak muszą przygotować odpowiednie dokumenty zawierające gwarancję gotowości do podjęcia realizacji projektu już na etapie starania się o dotacje dla firm. Bardzo ważne mogą okazać się również dokumenty dotyczące ochrony własności przemysłowej, szczególnie w przypadku projektów, w których dużą rolę odgrywają kwestie innowacyjności. Podczas rozpatrywania wniosków o fundusze europejskie brana będzie pod uwagę nie tylko rentowność danego projektu, ale również to czy spełnia on wymogi z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (np. nowe miejsca pracy, aktywizacja bezrobotnych, wytwarzanie produktów lub/i świadczenie usług przyjaznych środowisku, itp.).

Profesjonalne doradztwo

Jeżeli nie wiemy, z jakiego programu skorzystać, mamy problem ze skompletowaniem dokumentów lub gubimy się w gąszczu przepisów i procedur konkursowych, warto skorzystać z usług profesjonalnych firm konsultingowych specjalizujących się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą konsultingową Signum Sp. z o.o. http://www.signum.org.pl/