Inklinometr to urządzenie pomiarowe, stosowane w pomiarach geomechanicznych. Używany jest w celu wykonywania pomiarów kątów pochylenia, nachylenia, wysokości, a także obniżenia obiektu względem grawitacji. Inklinometr pozwala także na wykonywanie pomiarów nachylenia dodatniego, jak i ujemnego. Urządzenie to znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, między innymi budownictwie czy górnictwie.

Inklinometr w budownictwie

Inklinometr w budownictwie jest przydatny szczególnie w pracach wgłębnych, jednak znajduje zastosowanie również w pomiarach naziemnych. Dzięki niemu możliwe jest prowadzenie bezpiecznych prac budowlanych, a także monitorowanie stanu technicznego budowli już istniejących. Pomiary wykonywane za pomocą inklinometru stosowane są podczas budowy różnego rodzaju nasypów, tunelów, wałów przeciwpowodziowych, nasypów kolejowych itp. Inklinometr umożliwia wykrywanie stref ruchu, a także określenie czy występujący ruch jest przyspieszający, oraz czy reaguje na wdrożone środki zaradcze. Dzięki odpowiedniemu odczytaniu wyników pomiarów można ocenić czy występujące odkształcenia mieszczą się w granicach norm zastosowanych w projekcie, a także czy użyte podczas budowy rozpórki oraz kotwy działają odpowiednio. Inklinometr jest również nieocenionym urządzeniem do kontroli stabilności przyczółków, zapór i zboczy.

Jak działa inklinometr?

Działanie inklinometru opiera się o siłę grawitacji. Obecnie powszechnie stosuje się inklinometry elektroniczne, które cechuje bardzo wysoka dokładności i precyzja podawanych wyników, co przekłada się na jakość i skuteczność wykonywanych pomiarów. Inklinometr elektroniczny wyposażony jest w kondensator, który z kolei zawiera dwie okładziny, Między okładzinami umiejscowiony jest ruchomy dielektryk, który to właśnie reaguje na wszelkie pojawiające się odchylenia względem idealnego pionu. Pomiar jest generowany poprzez różnice pojemności między wahadłem a okładziną.