Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę, że zakładanie firmy wiąże się z koniecznością odwiedzenia kilku różnych urzędów i złożenia w nich niezbędnych dokumentów. Zgłoszenie do ewidencji Zacząć trzeba oczywiście od zgłoszenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczych. Trzeb w nim podać m.in. swoje dane osobowe oraz ewentualnie nazwę firmy..