Wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2017 roku nie może przekraczać kwoty 215 tysięcy złotych. Do jednorazowej amortyzacji mają prawo zarówno podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność gospodarczą, jak i mali podatnicy.

Kto ma prawo do jednorazowej amortyzacji?

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą, a także mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych o wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Wyłączone są z tego samochody osobowe. Warunkiem jest nieprzekroczenie równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym.

Co ważne, przy określaniu limitu 50 000 euro odpisów amortyzacyjnych nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3 500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nowa ulga dla firm

Amortyzacja środków trwałych do tej pory odbywała się według powyżej opisanej zasady. Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało jednak zmiany, które mają doprowadzić do zwiększenia limitu jednorazowej amortyzacji aż do 100 tys. zł rocznie. Nowy limit ma mieć zastosowanie w przypadku wszystkich środków trwałych nabytych od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z projektem ustawy każda firma w ciągu każdego roku będzie mogła dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych o wartości nawet 100 tys. zł. Taki wysoki jednorazowy odpis amortyzacyjny będzie jednak możliwy do realizacji przez biuro rachunkowe tylko wtedy, kiedy łączna wartość środków trwałych zakupionych w danym roku wyniesie co najmniej 10 tys zł.

Odpowiednie zmiany w przepisach zostaną wprowadzone zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT. Skorzystanie z wyższego limitu jednorazowej amortyzacji nie będzie wiązało się z koniecznością spełnienia żadnych dodatkowych wymogów. Zmiany mają dotyczyć wszystkich firm, niezależnie od wielkości i osiąganych dochodów. W przypadku braku własnego działu księgowego w firmie, doradztwo gospodarcze z pewnością pomoże we wszystkich formalnościach.