Dostęp do Internetu i narzędzi internetowych daje wiele możliwości, które pobudzają rozwój przedsiębiorczości. Obecnie znaczna część inwestycji podejmowanych w firmach osadzona jest w jakimś stopniu w środowisku internetowym. Nie dziwi więc, że firmy coraz częściej korzystają z usługodawców z branży IT, zajmujących się tworzeniem rozwiązań dedykowanych.

Tego typu systemy dla firm pozwalają na adaptację najważniejszych potrzeb, narzędzi informatycznych i oferują nieograniczone możliwości rozbudowy, a rozwiązania „szyte na miarę” wspierają prowadzenie i rozwój danej organizacji.

Aplikacje dedykowane – proces wdrażania

Warto poznać fazy jakie występują przy tworzeniu profesjonalnych systemów dedykowanych:

  1. Analiza przedwdrożeniowa. Zbadanie potrzeb i oczekiwań Klienta. Rozpoznanie procesów występujących w przedsiębiorstwie, określenie koncepcji systemu i jego oczekiwanych funkcjonalności.
  2. Faza realizacji. Opracowanie architektury oprogramowania dedykowanego, konfiguracji systemu, wdrożenie projektów graficznych oraz wprowadzenie treści w oparciu o wykonane projekty.
  3. Wdrożenie, testy, uruchomienie. Projekt końcowy powstaje na bazie dokumentacji, przygotowanej wspólnie przez obie strony. Klient ma możliwość śledzenia prac związanych produkcją. Po zakończeniu fazy wdrożeniowej następują testy systemu. Po akceptacji przez Klienta przychodzi czas na uruchomienie i udostępnienie użytkownikom projektu w wersji finalnej.
  4. Szkolenie z obsługi aplikacji dedykowanych. Program obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu przygotowanego dla pracowników, dzięki czemu przyspiesza proces samego wdrożenia oraz łagodzi zmianę wynikającą z przejścia na nowy system.

Zastosowanie aplikacji dedykowanych w biznesie

Podstawowym celem wdrożeń systemów dedykowanych jest uproszczenie i automatyzacja procesów biznesowych, a także wyeliminowanie ryzyka pojawienia się błędów. Możliwości zastosowań dedykowanych rozwiązań są nieograniczone i rozprzestrzeniają się praktycznie na wszystkie obszary rynkowe. Możemy podać kilka najczęściej stosowanych rozwiązań dedykowanych:

  • systemy wspierające sprzedaż hurtową B2B
  • platformy sprzedażowe B2C, e-commerce
  • systemy typu CRM, ERP, które wspomagają liczne obszary zarządzania przedsiębiorstwem
  • systemy zarządzania treścią, stroną www, dystrybucją treści itp.

Obecny rozwój technologii, pozwala na tworzenie nowych metod usprawniających działanie firmy. Systemy dedykowane, gdy są odpowiednio zaprojektowane i dostosowane do realnych potrzeb, stanowią atrakcyjne narzędzie, które daje ogromne możliwości w rozwoju firmy dziś i w przyszłości.