Wentylowanie pomieszczeń w budynkach firm, blokach mieszkalnych oraz domach jednorodzinnych jest bardzo ważną kwestią jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Głównym zadaniem wentylacji jest sprawna wymiana powietrza i usuwanie zanieczyszczeń z pomieszczeń. Ma ona wpływ nie tylko na samopoczucie mieszkańców czy też pracowników ale również na stan budynku. Dobra wentylacja skutecznie przeciwdziała powstawaniu grzybów i pleśni. Jeżeli wentylacja jest dobrze zaprojektowana oraz odpowiednią ją konserwujemy i czyścimy to może posłużyć nam przez wiele lat. Możemy wyróżnić następujące systemy wentylacyjne:

Wentylacja mechaniczna

W tego rodzaju systemie wentylacyjnym przepływ powietrza pobudzany jest przez wentylatory, specjalny system kanałów oraz właściwie dobrane kratki wentylacyjne. Zasilana jest ona energią elektryczną. Zaletą wentylacji mechanicznej jest duża skuteczność działania oraz brak potrzeby instalowania nawiewników i mikrowentylacji.

Systemy wentylacyjne

Wentylacja naturalna

Jej działanie oparte jest na różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku a otoczeniem. Im ta różnica jest większa, tym wymiana powietrza jest intensywniejsza. W dużej mierze jej działanie uzależnione jest od pogody dlatego istotny wpływ na efektywność jej działania ma siła wiatru. Główną zaletą naturalnej wentylacji są niskie koszty inwestycyjne i użytkowe.

Wentylacja hybrydowa

Do jej działania wymagana jest instalacja specjalnej nasady na kominie. Połączony z nią układ sterowniczy powiadamia o zmianach ciśnienia i dokonuje korekty, dzięki czemu powietrze płynie we właściwym kierunku. Ten rodzaj wentylacji stanowi kompromis pomiędzy wentylacją mechaniczną i naturalną.