Nie jest łatwo wykazać, które z umiejętności mają największą wartość na rynku i które to najlepiej jest rozwijać. Kursy unijne często są kursami zawodowymi, jednakowoż przy optymalizacji wniosków1) o dotacje edukacyjne istnieje możliwość również stworzenia odrębnego programu kształcenia, który uwzględniałby realne potrzeby rynkowe pracowników danego segmenty oraz pozwalałby na zdobywanie aktualnej i zgodnej z obowiązującymi standardami wiedzy. Coraz rzadziej kursy oferowane w ramach BUR, czyli Biura Usług Rozwojowych Europejskiego Funduszu Społecznego są kursami ogólnymi, a jednocześnie przybierając obraz kursów wysoce specjalistycznych.

Dlaczego edukacja jest tak istotna dla pracowników?

Wielu pracowników nie oczekuje od swoich pracodawców tego, że będą mieć łatwą pracę, czy odrobinę wyższe wynagrodzenie niż średnia wartość dla danej grupy zawodowej. Ważne dla pracowników okazuje się np. to, czy mają oni w danej firmie możliwość rozwoju. Tak naprawdę, to szkolenia prowadzone i finansowane w ramach EFS są świetnym narzędziem w pozyskiwaniu pracowników. Wielu pracowników szuka i bardzo chętnie korzysta z tych kursów, które nie tylko rozwijają umiejętności językowe i miękkie, ale i przyczynić się mogą do pozyskania konkretnego zawodu. W BUR można sprawdzić, jakie szkolenia są do wyboru i czym potencjalnie nasza firma jest w stanie skusić pracownika w trakcie rekrutacji. Edukacja staje się istotną kartą przetargową w procesie pozyskiwania pracownika, co oczywiście jest bardzo pozytywnym zjawiskiem dla wszystkich zainteresowanych.

Jakie umiejętności można rozwijać za pomocą szkoleń?

Osoby zainteresowane szkoleniami mają szeroki dostęp do różnych form kształcenia. Dokładnie jest to wyszczególnione i podzielone w BUR. Pracodawcy mogą również zgłaszać swoje własne wnioski o dofinansowanie oraz dopisanie do bazy BUR dla konkretnego przedsiębiorstwa. Organizacja kierunkowych szkoleń dla pracowników może być sfinansowana z Funduszy Europejskich naprawdę bardzo prosto i szybko. Wystarczy jedynie kierunkowa wiedza.