Budownictwo wymaga zastosowania różnego rodzaju sprzętów, narzędzi i urządzeń, które ułatwiają przeprowadzenie wielu procesów, prac czy też pomiarów. Nowoczesne narzędzia znacznie przyspieszają wiele z nich, dodatkowo pozwalając na jeszcze dokładniejsze pomiary czy bardziej precyzyjne wykonywanie niezbędnych prac. Inklinometr jest jednym z takich urządzeń, które w budownictwie są wręcz niezastąpione. Do czego służy, jak działa i w jakich praca sprawdza się najlepiej?

Inklinometr – co to takiego i jak działa?

Inklinometr jest to urządzenie, które stosowane jest do pomiaru odchyleń obiektów od pionu. Inklinometry używane są również do kontrolowania deformacji oraz ruchów podpowierzchniowych. Działanie tego sprzętu opiera się o występującą na Ziemi siłę grawitacji. Nowoczesne, elektroniczne inklinometry cechuje niezwykła czułość i dokładność, pozwalając tym samym na wyłapywanie najdrobniejszych odchyleń. Najnowsze inklinometry składają się z kondensatora, który złożony jest w dwóch okładzin. Między nimi znajduje się ruchomy dielektryk, który to właśnie jest odpowiedzialny za wykrywanie odchyleń od pionu. Pomiar w inklinometrze generuje się na podstawie powstałych różnić pojemności między dielektrykiem a okładziną.

Do czego wykorzystuje się inklinometry w budownictwie?

Inklinometry znajdują zastosowanie w wielu różnych dziedzinach przemysłu. Jeżeli chodzi o budownictwo, służą one do pomiarów wychylenia ścian, zwłaszcza w miejscach, w których z jakiegoś powodu nie ma możliwości dokonania tradycyjnych pomiarów. Ponadto, pomiary inklinometryczne pozwalają na kontrolowanie procesów gruntowych na terenie budowy. Z ich pomocą możliwe jest kontrolowanie odkształceń, a także kontrola prac kotw i rozpórek, także ocena ruchów gruntu i ich wpływu na sąsiednie budynki. Inklinometry poziome wykorzystywane są również do monitorowania osiadania fundamentów oraz nasypów.