Grafika reklamowa i multimedialna w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera

Odkryłeś u siebie zdolności artystyczne z zakresu grafiki? Chciałbyś rozwinąć swoje umiejętności plastyczne i nauczyć się wykorzystywać je w pracy z komputerem? Wybierz studia, które pozwolą Ci to osiągnąć.

Studia graficzne I stopnia

Wyższa Szkoła Europejska im. księdza Józefa Tischnera w Krakowie – http://grafika.wse.krakow.pl/ jest jedną z uczelni kształcących przyszłych grafików dla branży reklamy i multimediów. Program nauczania na prowadzonych tam studiach I stopnia na kierunku Grafika reklamowa i multimedialna daje studentom szansę zdobyć niezwykle zróżnicowane kompetencje, niezbędne w zawodzie grafika. Sama podstawa programu została skonstruowana w ten sposób, aby jej trzon stanowiły przedmioty zawodowe odzwierciedlające obecnie obowiązujące nurty we współczesnym projektowaniu graficznym. Wszystkie zajęcia w ramach tychże przedmiotów prowadzone są przez specjalistów na co dzień zajmujących się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy i umiejętności.

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa

Niezbędne kursy uzupełniające

Ważnym uzupełnieniem programu nauczania studiów graficznych I stopnia – http://grafika.wse.krakow.pl/studia/studia-i-stopnia/ jest zestaw kursów, dzięki którym studenci Wyższej Szkoły Europejskiej poznają teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z zarządzaniem marką, zespołem ludzi oraz realizowanym projektem. Kursy te umożliwiają ich uczestnikom zdobyć gruntowną wiedzę na temat specyfiki poszczególnych grup odbiorców komunikacji wizualnej oraz specjalne tricki umożliwiające wpływ na to, jak komunikacja ta będzie odbierana.

Graficzne studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Europejska posiada również w swojej ofercie studia podyplomowe na kierunku Grafika reklamowa. – http://grafika.wse.krakow.pl/studia/studia-podyplomowe/ Ich celem jest wprowadzenie słuchaczy w najważniejsze zagadnienia związane z szeroko rozumianym projektowaniem graficznym. Osoby wybierające studia podyplomowe na kierunku Grafika reklamowa to w większości osoby pracujące lub zainteresowane pracą w agencji reklamowej, studiu projektowym, wydawnictwie bądź też w redakcji gazety lub czasopisma.