Administracja to kierunek obejmujący wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych oraz prawnych mający za zadanie przygotować studentów do pracy w organach państwa czy samorządu terytorialnego oraz w administracji biznesowej lub w podmiotach gospodarczych.

Studia administracyjne pozwalają studentom wypracować umiejętności niezbędne do realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą administracją, a także przybliżają podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej, technologicznej czy ekonomicznej.

Dzięki temu absolwenci kierunku posiadają rozległą wiedzę umożliwiającą im jak najlepsze realizowanie się w zawodzie. Studia administracyjne zapewniają więc nie tylko szerokie perspektywy zatrudnienia, ale także pozwalają zgłębić wiedzę z zakresu wielu dziedzin, która może okazać się przydatna nie tylko w życiu zawodowym.

Jak wyglądają studia administracyjne?

Studia są dwustopniowe – po trzecim semestrze studenci wybierają jedną z sześciu specjalizacji: administracja wymiaru sprawiedliwości, samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa, administracja gospodarcza, administracja finansów i biznesu, administracja bezpieczeństwa publicznego oraz administracji organizacji i instytucji międzynarodowych.

Studia
Studia

Podczas studiów realizowane są przedmioty takie jak prawoznawstwo, historia administracji, nauka o administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, prawo gospodarcze publiczne, logika prawnicza, public relations w administracji, socjologia i metody badań socjologicznych, ustrój samorządu terytorialnego, prawo cywilne, pracy, urzędnicze, międzynarodowe publiczne, prawo karne i prawo wykroczeń oraz wiele przedmiotów dodatkowych do wyboru.

A co po studiach z administracji?

Program studiów tworzony jest na podstawie aktualnej sytuacji na rynku pracy, dzięki czemu absolwenci tego kierunku mają możliwość znalezienia posady na wielu atrakcyjnych stanowiskach. Perspektywa zatrudnienia obejmuje terenowe organy administracji rządowej, instytucje jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i instytucje niepubliczne, podmioty gospodarcze, biura projektowe, a także instytucje z sektora ubezpieczeniowego i finansowego.