Produkcja i zastosowanie biopaliw

Mimo że wciąż podstawowym źródłem energii są paliwa kopalniane, coraz częściej szuka się rozwiązań przyjaznych środowisku. Alternatywą dla surowców nieodnawialnych stają się więc biopaliwa, produkowane z materii organicznej pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Biomasa, surowcem biopaliw

Ze względu na składniki stosowane w procesie produkcji, biopaliwo zaliczane jest do ekologicznych źródeł energii. Wytwarzane jest z tzw. biomasy, czyli organicznej materii organizmów żywych, jak rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy. Pierwsze próby produkcji i zastosowania biopaliw podjęto w latach 70. Obecnie natomiast pracuje się nad udoskonaleniem procesu wytwarzania, który w przypadku określonych rodzajów biopaliw jest jeszcze stosunkowo wysoki.

Technologia produkcji

Biopaliwa uzyskiwane są w wyniku obróbki biochemicznej, termochemicznej lub biologicznej wybranych surowców.

Ze względu na rodzaj surowca, biopaliwa dzielą się na:

  • stałe – przetworzona i nieprzetworzona biomasa, odpady komunalne,
  • ciekłe – biodiesiel, bioetanol, metanol, butanol, olej roślinny,
  • gazowe – biogaz (powstały z fermentacji beztlenowej biomasy), gaz drzewny (wytwarzany w procesie zgazowania drewna).

Natomiast sposób produkcji warunkuje podział biopaliw na:

  • pierwszej generacji – powstałe na bazie surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, stanowiących również pożywienie (ziemniaki, kukurydza, cukry, ziarna zbóż, oleje roślinne i zwierzęce),
  • drugiej generacji – powstałe na bazie surowców celulozowych, niestanowiących pożywienia, pochodzących z drewna lub traw, a także odpadowe tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz algi.

Obecnie produkowane są również biopaliwa trzeciej generacji, w przypadku których już na etapie uprawy roślin przeprowadza się modyfikacje mające dostarczyć odpowiedniej jakości biomasę.

https://m2net.pl/

Alternatywne źródło energii

Biopaliwa znajdują szerokie zastosowanie. Przede wszystkim używane są do produkcji ciepła, w dalszej kolejności również energii elektrycznej. Coraz częściej rozpatrywane są jako alternatywne źródło energii silników samochodowych. W tym przypadku zastosowanie znajdują takie biopaliwa, jak: metanol, etanol, butanol, propanol, biogaz, olej roślinny (biodiesel).

Ekologiczne biopaliwa są alternatywą dla paliw wytwarzanych z ropy naftowej czy paliw kopalnianych (gaz ziemny, węgiel brunatny i ziemny), których zarówno wydobycie, jak też zastosowanie wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Ponieważ surowiec, jakim jest materia organiczna, jest biodegradowalny, biopaliwa są przyjazne środowisku – ich produkcja i użycie nie powodują degradacji środowiska naturalnego.