Poznaj psychologiczną istotę międzynarodowego terroryzmu na studiach wyższych

Aby powstrzymać światowy terroryzm, najpierw trzeba go zrozumieć nie tylko pod względem ideologicznym, politycznym czy etnicznym, ale również pod kątem psychologicznym. Taką możliwość daje nowy na polskim rynku edukacyjnym kierunek studiów oferowany przez jedną z największych warszawskich uczelni niepublicznych.

Narodziny współczesnego terroryzmu

Współczesny terroryzm to pokłosie dwubiegunowego układu sił w powojennej historii XX wieku, gdzie nastąpił bezpardonowy wyścig zbrojeń, doszło do eskalacji idei rewolucyjnych, nastąpiły procesy dekolonizacyjne, ruchy separatystyczne oraz radykalizacja odłamów religijnych. Wszystkie te czynniki stały się podwaliną do pojawienia się na arenie międzynarodowej licznych organizacji terrorystycznych o różnym podłożu ideologicznym.

Studia magisterskie Psychoterroryzm

Większości z nas terroryzm kojarzy się wyłącznie z brutalnymi atakami bombowymi zazwyczaj w zatłoczonych miejsca w centrum wielkich aglomeracji miejskich. Jednak terroryzm wciąż ewoluuje. Dziś dotyka nie tylko sfer fizycznych i materialnych, ale również pojawia się terroryzm werbalny oraz psychiczny. Studia magisterskie Psychoterroryzm w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (UTH) mają za zadanie nauczyć studentów odpowiednich umiejętności służących do skutecznej walki ze zjawiskiem międzynarodowego terroryzmu oraz umiejętnego diagnozowania zachowań potencjalnych terrorystów.

Studia magisterskie Psychoterroryzm UTH umożliwiają dogłębne poznanie psychologicznej istoty międzynarodowego terroryzmu. Studenci poznają istniejące związki pomiędzy terroryzmem a ekstremizmem, a także zewnętrzne oraz wewnętrzne motywy popychające do prowadzenia działań terrorystycznych. Będą w stanie przedstawić psychologiczne etapy aktów terroru oraz skutecznie im przeciwdziałać.

Jeden cel, wspólny mianownik

Organizacje i ugrupowania terrorystyczne stosują różnego rodzaju metody i techniki do realizacji swoich celów. Są to m.in. zabójstwa, zamachy bombowe, porwania, branie zakładników, cyberterroryzm i bioterroryzm, broń masowego rażenia oraz inne nietypowe formy aktów terroru. Wszystkie te działania mają wspólny mianownik, a mianowicie wywołanie ogólnego strachu, i można je rozpatrywać w kategoriach psychiatrycznych oraz socjologicznych. Terroryzm trudno jest dokładnie werbalnie zdefiniować, jednak widząc akt terroru od razu wiadomo czym on jest. Studia magisterskie Psychoterroryzm to naukowa i metodologiczna próba odpowiedzi na pytanie, czym jest terroryzm, jakimi mechanizmami się charakteryzuje oraz czy każdy może stać się potencjalnym terrorystą.