Każda praca, stanowisko pracownicze wymaga określonej  wiedzy i doświadczenia w zakresie danej dziedziny. Swoje umiejętności i wiedzę można ciągle podnosić i  uzupełniać,  biorąc udział w różnych szkoleniach, kursach zawodowych. Firma Alerta specjalizuje się w podnoszeniu kwalifikacji pracowników, prowadzi różnego rodzaju szkolenia. Działania firmy skierowane są zarówno do pracodawców, jak i pracowników. Usługi te świadczone są w ponad 100 miastach, obsługiwane są zarówno duże, jak i małe firmy. Na kursach przekazywana jest najnowsza wiedza, u której podstaw leżą aktualne przepisy prawa.

Niezbędna wiedza z zakresu BHP

W każdym zakładzie pracy niezbędna jest wiedza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, którą uzyskuje się na szkoleniach BHP. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom odbycie takich szkoleń. Tutaj należy wspomnieć o szkoleniach wstępnych zwanych „instruktażem ogólnym”, a także okresowych.

Firma Alerta specjalizuje się właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie zapewnia możliwość przeprowadzenia usług związanych z BHP w zależności od potrzeb pracodawców i pracowników, w tym z uwzględnieniem czasu i miejsca szkoleń. Szkolenia BHP  przeprowadzane są w zakładzie pracy lub w siedzibie firmy. Program kursów jest dostosowany do potrzeb klientów. Można również skorzystać z kursów w formie e-lerningu. Jest to ciekawy sposób szkoleń, polecanych zwłaszcza osobom, które mają dużo obowiązków i w ten sposób mogą dostosować szkolenie do swojego wolnego czasu.

Istotnym szkoleniem, które warto również zrobić jest kurs pierwszej pomocy. W każdym zakładzie pracy powinna być określona liczba osób, które przeszły właśnie takie szkolenie. Dzięki niemu, w różnych sytuacjach, osoby przeszkolone potrafią udzielić poszkodowanemu pomocy, bardzo często szybka i właściwa reakcja może uratować komuś życie. Kurs pierwszej pomocy prowadzą doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy, którzy w przystępny sposób przeszkolą zainteresowanych.

Szkolenia pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji oraz wpływające na pracę zespołu.

Firma Alerta oferuje szkolenia zawodowe, poprzez nie można się rozwijać i zdobyć  nowe kwalifikacje. Dzięki nim można zdobyć uprawnienia UDT, TDT, SEP  a także do przewozu materiałów niebezpiecznych. Szkolenia umożliwiają zdobycie potrzebnej wiedzy, przekazują informacje na temat bezpiecznego sposobu wykonywania wszystkich powierzonych zadań.

Kolejną grupą szkoleń organizowanych przez firmę Alerta są kursy związane z pracą na wysokościach. Wykwalifikowani specjaliści z zakresu alpinizmu przemysłowego, przygotowują uczestników kursu do bezpiecznej pracy na wysokościach.

W każdym zespole pracowniczym niezbędna jest współpraca w przyjaznej atmosferze. Firma  Alerta prowadzi kursy z zakresu psychologii pracy, które pozwalają poznać różne aspekty organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Przekazywana jest wiedza na temat komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów i konfliktów w organizacji pracy. Właściwa atmosfera w pracy sprzyja lepszym wynikom i większemu zaangażowaniu w podejmowane działania.

Więcej informacji i szkolenia na: https://alerta.pl/