Jeszcze kilka lat temu fotowoltaika kojarzona była przede wszystkim z nowoczesnym budownictwem. Stosowano ją głównie jako alternatywne źródło energii. Obecnie coraz częściej zestawy fotowoltaiczne wykorzystywane są również w gospodarstwach rolnych.

Popularność fotowoltaiki wynika przede wszystkim z poszukiwania rozwiązań energooszczędnych. Jest również przejawem rosnącej świadomości ekologicznej. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z możliwości praktycznego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Odnawialne źródła energii

W dosłownym znaczeniu fotowoltaika to nauka zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego w energię elektryczną. Podstawą jest tu zjawisko fotowoltaiczne, podczas którego promienie słoneczne ulegają przekształceniu w prąd elektryczny. Natomiast w powszechnym ujęciu termin fotowoltaika odnosi się do paneli fotowoltaicznych, za pomocą których zachodzi zjawisko wytwarzania prądu z promieni słonecznych. Wytworzony w ten sposób prąd może być zużywany na bieżąco, jak również magazynowany w celu późniejszego wykorzystania, a nawet sprzedawany. 

Wśród stosowanych obecnie rozwiązań pozwalających wykorzystywać odnawialne źródła energii są również kolektory słoneczne, pompy ciepła i wymienniki ciepła, które promienie słoneczne przekształcają w ciepło (stosowane jako wspomaganie ogrzewania, w tym również wody).

https://polinord.pl/

Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych

Okazuje się, że ogniwa fotowoltaiczne mają stosunkowo szerokie zastosowanie. Przede wszystkim montowane są na budynkach, jako małe elektrownie słoneczne, ewentualnie jako przydomowa elektrownia grzewcza do wody. Mogą również stanowić tzw. farmy słoneczne, czyli instalacje osadzone na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej. Powszechne zastosowanie znajdują w budownictwie przemysłowym, jako dodatkowe źródło zasilania kamer przemysłowych, oświetlenia przeszkodowego czy hal magazynowych.

Na alternatywne źródło energii, a tym samym ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem prądu, decydują się również właściciele gospodarstw rolnych. Bardzo często tego typu innowacyjne rozwiązania to nie tylko oszczędność, ale też praktyczna dywersyfikacja źródeł energii mająca zapobiegać ewentualnym przerwom w dostawach prądu lub zmianom w jego napięciu. Instalacje montowane są na domach, budynkach gospodarczych lub na gruncie.

Zastosowanie niskoemisyjnych źródeł energii to realne oszczędności dla użytkowników budynku przez okres nawet przekraczający 25 lat – jest to okres standardowej gwarancji na panele fotowoltaiczne. Dodatkowo wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii to korzyści dla środowiska naturalnego.