Celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego przez Ministerstwo Finansów jest przede wszystkim umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej, a tym samym skrócenie czasu wykonywania czynności z tym związanych, zminimalizowanie ich uciążliwości i finalnie ograniczenie ich kosztów. Od stycznia 2018 roku wszyscy mikro przedsiębiorcy prowadzący elektroniczną ewidencję, są zobowiązani do wprowadzenia w swoich strukturach organizacyjnych Jednolitego Pliku Kontrolnego.


Siedem struktur logicznych JPK

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ma, według Ministerstwa Finansów, skutecznie uszczelnić polski system podatkowy. JPK to polski odpowiednik SAF-T (ang. Standard Audit File-Tax). Jest to zbiór danych, powstający w oparciu o systemy informatyczne danego przedsiębiorstwa. Zbiór ten obejmuje informacje o operacjach gospodarczych przeprowadzonych w danym okresie rozliczeniowym i składa się z siedmiu struktur logicznych zawierających najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe:

  1. księgi rachunkowe – JPK_KR
  2. wyciąg bankowy – JPK_WB
  3. magazyn – JPK_MAG
  4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  5. faktura VAT – JPK_FA
  6. podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR
  7. ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP

Ułatwienia dla podatników i organu podatkowego

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacji podatkowej zgodnie z art. 193a tejże ustawy. JPK obowiązuje część podmiotów już od 1 lipca 2016 roku, natomiast od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje on również mikro przedsiębiorców. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego przynosi wiele korzyści zarówno organom podatkowym, jak i samym podatnikom, jak np.:

• odejście od papierowych wydruków podatkowych,
• łatwy dostęp do danych umożliwiający szybszą ich analizę,
• automatyzację,
• uproszczenie pracy zarówno dla zewnętrznych, jak i wewnętrznych audytorów,
• skuteczniejszą i sprawniejszą kontrolę podatkową.

JPK i kwalifikowany podpis elektroniczny

Dane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego można przekazywać do organów podatkowych drogą online lub na dowolnym nośniku danych, jednak muszą być one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który skutecznie zabezpieczy pliki przed jakimikolwiek zmianami oraz zagwarantuje ich bezpieczeństwo.