Studia na specjalności Psychoterroryzm w UTH odpowiedzią na rosnące zagrożenie terrorystyczne

Problem z jednoznacznym zdefiniowaniem międzynarodowego terroryzmu ma tak długą historię, jak samo to zjawisko. O ile problem ten spędza sen z powiek wielu światowym badaczom, o tyle ważniejsza obecnie stała się kwestia psychologicznego zrozumienia, a tym samym zapobiegania tego rodzaju aktom przemocy. Rozstrzygnięciem tej kwestii zajęła się warszawska Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, powołując w tym roku do życia innowacyjny kierunek studiów o specjalności Psychoterroryzm, której zadaniem jest przygotowanie absolwentów do skutecznej walki z międzynarodowym terroryzmem.

Zdiagnozować, ocenić, zidentyfikować

Badania prowadzone odnośnie światowego terroryzmu skupiają się przede wszystkim na wyjaśnieniu tego zjawiska pod kątem psychiatrycznym oraz socjologicznym. Studia magisterskie Psychoterroryzm dają możliwość zbadania pojęcia terroryzmu z punktu widzenia psychologicznego oraz nauczenia się skutecznej oceny zachowania potencjonalnego terrorysty biorąc pod uwagę wszystkie niezbędne czynniki. Postawienie odpowiedniej diagnozy oraz właściwa ocena sytuacji jest sprawą kluczową w identyfikowaniu zagrożeń terrorystycznych.

Rozpoznać terroryzm

Studiując magisterskie Psychoterroryzm w UTH bardzo ważnym jest odpowiednie rozpoznanie zachodzących związków pomiędzy szeroko pojętym terroryzmem a ekstremizmem, a także umiejętne rozgraniczenie zewnętrznych oraz wewnętrznych motywów zamachów terrorystycznych. Zdobyta wiedza pozwala na szczegółowe zbadanie oraz odpowiednie zinterpretowanie kluczowych psychologicznych etapów terroryzmu, a także na odpowiedzenie sobie na pytanie czy każdy człowiek może zostać potencjalnym terrorystą.

Islamska fala terroryzmu

zisiejszy kryzys humanitarny związany z niespotykanym na tak szeroką skalę od II wojny światowej exodusem ludności głównie z Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej wiąże się z dużym zagrożeniem terrorystycznym ze strony islamskich ekstremistów przedostających się na terytoria państw Europy Zachodniej. Równie duże niebezpieczeństwo czyha ze strony osób już mieszkających w krajach Unii Europejskiej, które w wyniku nasilonej indoktrynacji islamskiej oraz nacisku ideologicznego, wybierają drogę dżihadu i terrorystycznej walki z „niewiernymi”. W takiej rzeczywistości międzynarodowej coraz bardziej potrzebni są odpowiedni specjaliści ds. terroryzmu, którzy będą w stanie skutecznie przeciwdziałać wszelkim objawom współczesnego terroru. Studia II stopnia na specjalności Psychoterroryzm w UTH są praktyczną odpowiedzią na tego rodzaju międzynarodowe zapotrzebowanie.