Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę, że zakładanie firmy wiąże się z koniecznością odwiedzenia kilku różnych urzędów i złożenia w nich niezbędnych dokumentów.

Zgłoszenie do ewidencji

Zacząć trzeba oczywiście od zgłoszenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczych. Trzeb w nim podać m.in. swoje dane osobowe oraz ewentualnie nazwę firmy. Opłata wynosi w tym przypadku 100 złotych. Własna firma w formie spółki cywilnej wymaga zgłoszenia się do urzędu każdego wspólnika z osobna. Przedsiębiorcą jest bowiem każda osoba.

Własna firma
Własna firma

Numer REGON w US

W czasie 14 dni od momentu uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej trzeba wystąpić z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Firmie nadany zostaje statystyczny numer REGON. Wydanie numeru następuje w zasadzie natychmiastowo i jest całkowicie bezpłatne.

Konto i pieczątka

Każda firma musi posiadać swój własny rachunek bankowy. Należy zresztą o tym powiadomić odpowiednie organy. Pieczątka jest z kolei potrzebna przy zakładaniu rachunku bankowego czy wystawianiu dokumentów sprzedaży. To od przedsiębiorcy zależy to co się na niej znajdzie. Zwykle są to nazwa, dane teleadresowe oraz numer NIP i REGON.

NIP i wybór formy opodatkowania

Konieczna jest również rejestracja NIP. W przypadku działalności jednoosobowej numer NIP właściciela staje się także numerem NIP firmy. Trzeba wybrać także formę opodatkowania: zasady ogólne, karta podatkowa, 19% podatek dochodowy, ryczałt przychodów ewidencjowanych czy podatek od towarów i usług (VAT). Warto więc wcześniej przeanalizować ich wady i zalety.

Składki ZUS

Osoba rozpoczynająca własną działalność musi płacić obowiązkową składkę rentową, wypadkową, zdrowotną, a także składkę na Fundusz Pracy i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Więcej opłat jest w przypadku firm zatrudniających pracowników. Do ZUS trzeba zgłosić się w terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności. Przez dwa lata składki te są niższe i wynoszą około 250 złotych miesięcznie.