Bezpieczeństwo wewnętrzne to studia z przyszłością

Niemal każdego dnia wydarzenia dziejące się na całym świecie udowadniają, iż bezpieczeństwo i umiejętność jego zapewnienia to kluczowe wyzwania, jakie stają przed nami wszystkim. Aby odpowiednie służby i resorty miały dostęp do wysokiej klasy specjalistów w tym zakresie, potrzebne jest ich właściwe kształcenie. I z tego m. in. powodu Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu już w tym roku otwiera u siebie studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia ruszają w październiku

Pierwsi studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne rozpoczną naukę w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu w październiku 2017 roku. Choć do rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego pozostało jeszcze kilka miesięcy, już teraz wiemy, iż przyszłych specjalistów ds. bezpieczeństwa wewnętrznego kształcić będą praktycy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w pracy bądź to w służbach mundurowych, bądź też w tzw. resortach siłowych. Zainteresowanie przyszłymi absolwentami tego kierunku jest ogromne, ponieważ zarówno Policja, jak i Straż Graniczna potrzebują nowych kandydatów przygotowanych odpowiednio do tej niełatwej przecież pracy.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia stawia na praktykę

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu to kierunek, w ramach którego utworzone zostaną trzy odrębne specjalizacje. Będą to: Kryminologia i kryminalistyka, Detektywistyka oraz Zarządzanie kryzysowe. Każda z tych specjalności to unikalny zestaw zajęć (przede wszystkim praktycznych, gdyż uczelnia znana jest z tego, że stawia na kształcenie praktyczne, co w przypadku tak ważnego kierunku wydaje się być koniecznością), dzięki czemu studenci zyskają wiedzę i umiejętności doskonale przygotowujące ich do podjęcia pracy w jednym z wielu zawodów wiążących się z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym.

Ogromne możliwości absolwentów

Celem, jaki stawia przed sobą uczelnia, jest przygotowanie do pracy w służbach mundurowych, które pełnią w państwie rolę strażnika prawa i zasad jego przestrzegania, w tym również dbają o zapewnienie ładu i bezpieczeństwa publicznego. Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne to wprost wymarzeni kandydaci do pracy w takich organizacjach i instytucjach, jak: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu oraz Straż Miejska. Oprócz tego osoby po studiach o tym profilu znajdą również zatrudnienie m. in. w administracji publicznej (np. w Centrach Zarządzania Kryzysowego), a także w prywatnych podmiotach gospodarczych.