Inklinometr to urządzenie pomiarowe, stosowane w pomiarach geomechanicznych. Używany jest w celu wykonywania pomiarów kątów pochylenia, nachylenia, wysokości, a także obniżenia obiektu względem grawitacji. Inklinometr pozwala także na wykonywanie pomiarów nachylenia dodatniego, jak i ujemnego. Urządzenie to znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, między innymi budownictwie czy górnictwie. Inklinometr w.